Archive for the ‘BETA’ Category

Hvordan sette opp IPv6 på din VPS

lørdag, oktober 30th, 2010

Da vi nå tilbyr IPv6 på våre VPS’er er det på plass med en Howto for hvordan du setter opp IPv6 på din VPS.

Deler av denne artikkelen er basert på Introduction to IPv6 addressing skrevet av Eirik hos Blix Solutions, vår nettleverandør.

Introduksjon til IPv6

IPv6 bruker 128bits-adresser som blir oversatt til hexadesimal. aaaa:bbbb:cccc:dddd:eeee:ffff:gggg:hhhh hvor aaa,bbb osv kan ha verdier fra 0000 til ffff.

En IPv6-adresse ser slik ut: 2001:1ad8:ab::1/128

Man kan forenkle adressene ved å bruke «::» for å la ledende 0-tall bli utelatt, men kun en gang. 2001:1ad8:ab::1/128 er egentlig 2001:1ad8:00ab:0000:0000:0000:0000:0001/128.
Som med IPv4 kan man også skrive IPv6-adresser med prefikslengde:
2001:1ad8:ab::/128 – 1 adresser
2001:1ad8:ab::/127 – 2 adresser
2001:1ad8:ab::/126 – 4 adresser
2001:1ad8:ab::/125 – 8 adresser
2001:1ad8:ab::/124 – 16 adresser
..
2001:1ad8:ab::/120 – 256 adresser
..
2001:1ad8:ab::/115 – 8192 adresser
..
2001:1ad8:ab::/64 – ca 1.84*10^19 adresser (18,446,744,073,709,551,616 adresser) Host1 sine kunder vil få tildelt hvert sitt /64-nett.
..
2001:1ad8:ab::/48 – ca 1.21*10^24 adresser
De gyldige verdiene 0000-ffff i dette /48-nettet er 2001:1ad8:00ab:xyzw::, hver av disse består av 65536 /64-nett, som igjen består av 65536 /80-nett osv.

Dagens policy er å gi et /48-nett til en tjenesteleverandør (Host1) og et /56 eller /64-nett til kunden. Host deler da ut /64-nett til sine kunder ved forespørsel.

Hvordan sette opp en IPv6-ip på din VPS

Sette ip i kommandolinje (midlertidig, vil forsvinne ved reboot):


ip -f inet6 addr add 2a02:20c8:1140:XXXX::1/64 dev eth0
ip -f inet6 route add 2a02:20c8:1140::1 dev eth0
ip -f inet6 route add 2001::/3 via 2a02:20c8:1140::1 dev eth0

XXXX skal erstattes med IP-serien du har fått tildelt av support.

Sette ip ved å endre /etc/network/interfaces (permanent, vil også fungere etter reboot):< Her er det viktig at man IKKE fjernet de eksisterende instillingene, følgende instillinger skal settes inn ETTER de eksisterende nettverksinstillingene. Som i forrige metode skal XXXX byttes ut med ip-serien du har fått tildelt.


iface eth0 inet6 static
address 2a02:20c8:1140:XXXX::1
netmask 64
#Add the gateway
up ip -f inet6 route add 2a02:20c8:1140::1 dev eth0
up ip -f inet6 route add 2000::/3 via 2a02:20c8:1140::1
#Security, do not accept autoconfiguration.
up sysctl net.ipv6.conf.all.accept_ra_defrtr=0
up sysctl net.ipv6.conf.default.accept_ra=0
#Trenger du flere ip-adresser?:
up ip -f inet6 addr add 2a02:20c8:1140:XXXX::2/64 dev eth0

Etter dette så skal IPv6 fungere på din VPS, du kan teste det ved å pinge ipv6.host1.no:

ping6 ipv6.host1.no

BETA: IPv6 på VPS!

fredag, oktober 29th, 2010

Host1 har nå etter å ha fått en forespørsel startet tidlig beta-testing av IPv6 på våre VPS’er.

Kunder med VPS hos Host1 kan nå maile support for å få tildelt IPv6-adresser til bruk på sin VPS (i tillegg til den eksisterende IPv4-adressen).

Denne tjenesten er da under testing, vi kan dermed ikke tilby noen oppetidsgaranti på IPv6.

Mer informasjon (og veiledning for oppsett av IPv6 på din VPS) kommer iløpet av helgen.