Oppgraderinger av Host1 sitt nett natt til 1. februar 2012.

Norsk:

Fra klokken 00:00-08:00 (CET) natt til første februar vil Host1 gjennomføre nødvendige oppgraderinger i sitt nettverk samt flytte noen servere over i nye rack. Som følge av dette vil Webhotell, VPN og VPS’er være utilgjengelige i perioder i dette tidsrommet. Vi kommer selvsagt til å gjøre alt vi kan for å sikre at det blir så kort nedetid som mulig, men i visse tilfeller må man regne med noen timers nedetid.

Host1.no kommer også til å være nede i en kort periode iløpet av denne oppgraderingen. Vi vil være tilgjengelige på Facebook og Twitter, samt #Host1 på EFNet (IRC) i denne perioden hvis det skulle være noen spørsmål.

Kontakt support hvis du har spørsmål rundt oppgraderingen.

English:

Host1 will make some upgrades to our network between 00:00 and 08:00 (CET) 1. February. During this period of time there will be some downtime on hosting-accounts, VPS’es and VPN while we’re making the upgrades. We’ll do everything we can to minimize the downtime.

Host1.no will also be unavailable while we’re doing these upgrades. We’ll be available on Facebook, Twitter and #Host1 on EFNet (IRC) during this period if you have any questions.

Contact support if you have questions regarding this upgrade.

Tags: , ,