Posts Tagged ‘ekomloven’

Information about data seizure.

onsdag, desember 3rd, 2014

Host1.no wishes to inform that we have provided customer data from one client to the norwegian KRIPOS due to a court order from the norwegian courts (Tingretten). We have gotten approval from the court to inform our customers about this, and wishes to inform about our procedures for giving police/Kripos/government access to our customer data (after this only called government).

Host1 focuses on privacy for our clients, and that our customers data always should be protected. We will always ask for a court order when we get a request for a data seizure from the government. In this case we used our lawyers as advisors to make sure we did everything correct to protect our customers data. Data was only made accessible to the government after a valid court order was in place. The data that was seized did only belong to the one client the request targeted.

We would also like to inform that if we deem the request for seizure of data to not be legitimate we will take the case to the norwegian supreme court if necessary.

We now have a written confirmation from the Norwegian courts that Host1.no is not affected by the Norwegian ekomloven. And we will therefore never provide any data about our customers to government organizations without a valid court order from the Norwegian courts.

If anyone has any questions regarding this you can contact Support.

Norwegian version: Informasjon om utlevering av kundedata.

Informasjon om beslag av kundedata.

onsdag, desember 3rd, 2014

Host1.no vil opplyse om at vi har utlevert kundedata for en kunde som følge av en rettsordre fra tingretten. Vi har fått godkjennelse fra tingretten til å informere våre kunder om dette og vil i den forbindelse informere om våre rutiner for behandling av forespørsler om utlevering av data fra politiet/Kripos/myndighetene (heretter bare kalt myndighetene).

Host1 er opptatt av at våre kunders data alltid skal være beskyttet fra innsyn, og vil alltid be om en rettsordre ved begjæring om utlevering av kundedata fra myndighetenes side. I forbindelse med denne saken benyttet vi oss av våre advokater som rådgivere for å sikre at alt ble gjort korrekt fra vår side. Data ble kun gjort tilgjengelig for myndighetene på tingrettens ordre, og dataen som ble utlevert gjaldt kun kunden som begjæringen om beslag gjaldt.

Vi vil også informere om at vi vil hvis nødvendig ta en eventuell begjæring om utlevering av data til høyesterett hvis vi mener at det ikke er et legitimt behov for utlevering av data.

Vi har også fått en skriftlig bekreftelse fra tingretten om at vi ikke er omfattet av ekomloven. Og vil dermed aldri utlevere kundedata uten en gyldig rettsordre.

Hvis noen har spørsmål rundt dette kan dere kontakte Support.

English version: Information about data seizure