Informasjon om beslag av kundedata.

Host1.no vil opplyse om at vi har utlevert kundedata for en kunde som følge av en rettsordre fra tingretten. Vi har fått godkjennelse fra tingretten til å informere våre kunder om dette og vil i den forbindelse informere om våre rutiner for behandling av forespørsler om utlevering av data fra politiet/Kripos/myndighetene (heretter bare kalt myndighetene).

Host1 er opptatt av at våre kunders data alltid skal være beskyttet fra innsyn, og vil alltid be om en rettsordre ved begjæring om utlevering av kundedata fra myndighetenes side. I forbindelse med denne saken benyttet vi oss av våre advokater som rådgivere for å sikre at alt ble gjort korrekt fra vår side. Data ble kun gjort tilgjengelig for myndighetene på tingrettens ordre, og dataen som ble utlevert gjaldt kun kunden som begjæringen om beslag gjaldt.

Vi vil også informere om at vi vil hvis nødvendig ta en eventuell begjæring om utlevering av data til høyesterett hvis vi mener at det ikke er et legitimt behov for utlevering av data.

Vi har også fått en skriftlig bekreftelse fra tingretten om at vi ikke er omfattet av ekomloven. Og vil dermed aldri utlevere kundedata uten en gyldig rettsordre.

Hvis noen har spørsmål rundt dette kan dere kontakte Support.

English version: Information about data seizure

Tags: , , , , , ,