Posts Tagged ‘Copyleft’

Copyleft Software AS blir medeier i Host1

mandag, april 11th, 2011

Copyleft Software AS har nå blitt medeier i Host1.

Våre kunder vil ikke merke endringer i tjenester/support som følge av dette. Vi kommer til å beholde samme infrastruktur og ledelse som vi har hatt de siste to årene. Samtidig vil fusjonen bety at vi får tilgang på langt mer ressurser/personale enn vi allerede har. Noe som vil bety bedre service og mer tid til videreutvikling av eksisterende tjenester samtidig som vi kommer til å lansere nye tjenester i tiden fremover.

Dette betyr også at Host1 kan levere det aller meste av IT-relaterte tjenester, enten direkte fra Host1 eller gjennom partnere som Copyleft. Det være utvikling, drift, design, «Enterprise»-nivå på tjenester og mye mer. Ta kontakt med Salg for et tilbud ved behov.