Posts Tagged ‘Howto’

How to build driver-iso for ARECA ARC18XX-series for XenServer

onsdag, oktober 5th, 2011

Due to the apparent need for a quick howto for building a driver-iso for the ARECA 18XX-series RAID-cards for XenServer i’ll post one here. It will only be available in English.

Step 1: Setup DDK

 • Download the DDK from http://www.citrix.com/xenserver
 • Mount or extract the iso, use the «import»-function in XenServer to import the ova.xml-file.
 • Start the DDK-appliance, configure network if needed.

Step 2: Driver

 • Login to the DDK Appliance as root.
 • Create a directory called /root/driver:
  mkdir /root/driver

  * Download the source files from ARECA to /root/driver and extract them, and rename the directory:

  wget http://www.areca.us/support/s_linux/driver/arcmsr.1.20.0X.15-110622.zip
  unzip arcmsr.1.20.0X.15-110622.zip
  mv arcmsr.1.20.0X.15-110622 arcmsr-1.20.0X.15

  * Copy the Makefile and the helloworld.spec-file from /root/examples/driver:

  cp /root/examples/driver/Makefile /root/driver/
  cp /root/examples/driver/helloworld.spec /root/driver/arcmsr.spec

  * Modify the Makefile and the arcmsr.spec-file with the correct Vendor names, versions and so on. Should be self-explaining.

  • In the makefile in this example: RPM_VERSION:= 1.20.0X.15 and RPM_RELEASE := 110622
  • In the arcmsr.spec in this example: VERSION: 1.20.0X.15 and Release: 110622

Step 2.1: Modifying the source files from ARECA

 • Due to a small section in the source from ARECA creating issues we have to modify /root/driver/arcmsr-1.20.0X.15/arcmsr.h, remove the following section from the file:
  #if !defined(RHEL_RELEASE_CODE) && LINUX_VERSION_CODE < KERNEL_VERSION(2, 6, 33)
      enum {
          SCSI_QDEPTH_DEFAULT,  /* default requested change, e.g. from sysfs */
          SCSI_QDEPTH_QFULL,   /* scsi-ml requested due to queue full */
          SCSI_QDEPTH_RAMP_UP,  /* scsi-ml requested due to threshhold event */
      };
  #endif

   Step 2.2: Building the drivers

 • Now it’s time to build:
  cd /root/driver
  make build-srctarballs
  make build-iso

  * Now you should have a working driver-iso in /root/driver/arcmsr.iso, this can be loaded as a supplemental pack during the installation of XenServer.

Hvordan sette opp IPv6 på din VPS

lørdag, oktober 30th, 2010

Da vi nå tilbyr IPv6 på våre VPS’er er det på plass med en Howto for hvordan du setter opp IPv6 på din VPS.

Deler av denne artikkelen er basert på Introduction to IPv6 addressing skrevet av Eirik hos Blix Solutions, vår nettleverandør.

Introduksjon til IPv6

IPv6 bruker 128bits-adresser som blir oversatt til hexadesimal. aaaa:bbbb:cccc:dddd:eeee:ffff:gggg:hhhh hvor aaa,bbb osv kan ha verdier fra 0000 til ffff.

En IPv6-adresse ser slik ut: 2001:1ad8:ab::1/128

Man kan forenkle adressene ved å bruke «::» for å la ledende 0-tall bli utelatt, men kun en gang. 2001:1ad8:ab::1/128 er egentlig 2001:1ad8:00ab:0000:0000:0000:0000:0001/128.
Som med IPv4 kan man også skrive IPv6-adresser med prefikslengde:
2001:1ad8:ab::/128 – 1 adresser
2001:1ad8:ab::/127 – 2 adresser
2001:1ad8:ab::/126 – 4 adresser
2001:1ad8:ab::/125 – 8 adresser
2001:1ad8:ab::/124 – 16 adresser
..
2001:1ad8:ab::/120 – 256 adresser
..
2001:1ad8:ab::/115 – 8192 adresser
..
2001:1ad8:ab::/64 – ca 1.84*10^19 adresser (18,446,744,073,709,551,616 adresser) Host1 sine kunder vil få tildelt hvert sitt /64-nett.
..
2001:1ad8:ab::/48 – ca 1.21*10^24 adresser
De gyldige verdiene 0000-ffff i dette /48-nettet er 2001:1ad8:00ab:xyzw::, hver av disse består av 65536 /64-nett, som igjen består av 65536 /80-nett osv.

Dagens policy er å gi et /48-nett til en tjenesteleverandør (Host1) og et /56 eller /64-nett til kunden. Host deler da ut /64-nett til sine kunder ved forespørsel.

Hvordan sette opp en IPv6-ip på din VPS

Sette ip i kommandolinje (midlertidig, vil forsvinne ved reboot):


ip -f inet6 addr add 2a02:20c8:1140:XXXX::1/64 dev eth0
ip -f inet6 route add 2a02:20c8:1140::1 dev eth0
ip -f inet6 route add 2001::/3 via 2a02:20c8:1140::1 dev eth0

XXXX skal erstattes med IP-serien du har fått tildelt av support.

Sette ip ved å endre /etc/network/interfaces (permanent, vil også fungere etter reboot):< Her er det viktig at man IKKE fjernet de eksisterende instillingene, følgende instillinger skal settes inn ETTER de eksisterende nettverksinstillingene. Som i forrige metode skal XXXX byttes ut med ip-serien du har fått tildelt.


iface eth0 inet6 static
address 2a02:20c8:1140:XXXX::1
netmask 64
#Add the gateway
up ip -f inet6 route add 2a02:20c8:1140::1 dev eth0
up ip -f inet6 route add 2000::/3 via 2a02:20c8:1140::1
#Security, do not accept autoconfiguration.
up sysctl net.ipv6.conf.all.accept_ra_defrtr=0
up sysctl net.ipv6.conf.default.accept_ra=0
#Trenger du flere ip-adresser?:
up ip -f inet6 addr add 2a02:20c8:1140:XXXX::2/64 dev eth0

Etter dette så skal IPv6 fungere på din VPS, du kan teste det ved å pinge ipv6.host1.no:

ping6 ipv6.host1.no